Het bijzondere laatste verhaal

Ergens in 2005 is Jeroen begonnen met voorlezen uit een sprookjesboek. Begonnen op de eerste pagina, en elke dag dat het kon, heeft hij één verhaaltje voorgelezen.

Danyel kon hier enorm van genieten. Ook al begreep hij de woorden niet, hij genoot van het geluid van papa's stem, het zachte gebrom in de borstkas waar hij tegen aan lag, lekker warm en veilig. Danyel keek dan vaak met een hemelse blik richting Jeroen's mond, waar dat mooie geluid vandaan kwam. Een prachtige aanblik was dat!

Een paar dagen nadat Danyel gestorven was, zat Jeroen nog eens te bladeren in het sprookjesboek. Hij bekeek de pagina waar hij gebleven was, het laatste verhaaltje dat hij had voorgelezen.

Vol verbazing en ontroering zag hij dat hij had gelezen over een ziek personage, die op het laatst niet meer zielig was, en die genoot van een heerlijk feestmaal.

.........

Voor ons is dit een bevestiging, Danyel heeft het goed nu. Waar hij is, is het altijd feest, en is hij nooit meer ziek of zielig.

........