De naam: Danyel Yohanan

"Danyel" is de Hebreeuwse spelling van de naam Daniël, en wordt ook zo uitgesproken.

"Danyel" betekent: God is mijn rechter.
"Yohanan" betekent: God is genadig.

Hoe treffend zijn deze namen gebleken. God is de uiteindelijke rechter gebleken,
die beslist heeft dat het lijden van Danyel beëindigd moest worden. Wat een genade!