Credits

Mede namens Danyel willen wij, de ouders, de volgende woorden van dank en waardering uiten:


Ouders, familie, vrienden en bekenden, die ons hebben gesteund op vele verschillende manieren. We hebben het jullie al vaak gezegd, maar bij deze nog een keer.
Natuurlijk moeten we mijn zus Eef even apart noemen. In die anderhalf jaar tijd was ze er altijd, lijfelijk (wekelijks) dan wel op de achtergrond, als steun voor ons, maar zeker ook als onuitputtelijke bron van liefde voor Danyel. Zijn persoonlijke “dank je wel” hiervoor kreeg ze in de vorm van die hele bijzondere kus (zie mooie herinneringen), en hierbij nog een keertje ons “dank je wel”!

bl0emetjE, die spontaan aanbood om voor deze site mooie foto-bewerkingen te maken. De resultaten zijn prachtig. Door de bewerkingen heeft ze ons nieuwe herinneringen gegeven. Haar eigen website is zeer de moeite van het bekijken waard: www.zoq.nl. Je kunt contact opnemen met bl0emetjE via email adres: bl0emetjE@zoq.nl

Een speciaal woord van dank gaat naar Epilepsiecentrum Kempenhaeghe. De kwaliteit van de verzorging, de kundigheid en betrokkenheid van artsen en verpleging, oversteeg onze verwachtingen. Danyel is er 10 maanden opgenomen geweest, en heeft zich mogen koesteren in de liefde en toewijding van “zijn” dames (en heer).

Ook zijn we veel dank verschuldigd aan de Verpleegkundige Thuiszorg Emst, de enige die in staat bleek om verpleegkundige kanjers af te vaardigen die daadwerkelijk van toegevoegde waarde bleken. Mede dankzij hun inzet hebben we toch nog mooie herinneringen overgehouden aan de weken die Danyel thuis heeft kunnen wonen.

Stichting Ouder Supportgroep, voor ouders van kinderen met moeilijk instelbare epilepsie of een epilepsie syndroom. Een (besloten) ontmoetingsplek voor lotgenoten, een onuitputtelijke bron voor adviezen en tips van dé ervaringsdeskundigen, maar ook een plek om je emoties te kunnen delen. Lotgenoten kunnen zich aanmelden via de site: www.sos-mies.nl

Speciale vermelding, als blijk van waardering, van Stichting Finn. Deze stichting is opgericht ter ere van Finn (28.12.2004 – 23.09.2006), een lotgenootje van Danyel. De Stichting is een initiatief van de fantastische ouders van Finn, en heeft als doel het ondersteunen van gehandicapte kinderen van epilepsie en hun familie. Klik hier voor de site van Stichting Finn.

FOK!, een internetforum waar Esther zich aansloot bij een clubje mede-zwangeren in 2003. Na Danyel’s geboorte, en ook na zijn overlijden, zijn er op het sub-forum Ouders mooie akties gehouden als teken van medeleven. Nog steeds dient in dit subforum het topic Ouders van Prachtige Engeltjes als plekje om contact te hebben met lotgenoten. Het ouders-subforum van FOK! is hier te vinden.


Links naar de diverse FOK! topics over Danyel:
Danyel Yohanan, zoon van phluphy
Danyel Yohanan, zoon van phluphy, deel 2
Danyel Yohanan, zoon van phluphy, deel 3
Danyel Yohanan, zoon van phluphy, deel 4
Danyel Yohanan, zoon van phluphy, deel 5
Danyel Yohanan, zoon van phluphy, deel 6
Danyel Yohanan, zoon van phluphy, deel 7
Danyel Yohanan, zoon van phluphy, deel 8
Danyel Yohanan, zoon van phluphy, deel 9
Danyel Yohanan, zoon van phluphy (slot)
Kring voor de ouders van Danyel
Een verdrietig bericht.
Een verdrietig bericht -2-
Ter nagedachtenis
Ter nagedachtenis aan Danyel
In Memoriam: Danyel, zoon van phluphy


Ook willen we even stilstaan bij de fantastische medewerking die Jeroen heeft gekregen van zijn leidinggevenden en collega’s van Politie Gelderland-Midden, Unit IJsselwaarden. Op alle fronten werd er meegedacht en meegewerkt om Jeroen zoveel mogelijk ruimte te geven voor de thuissituatie.

Sjeen, die we via FOK! kennen, willen we nogmaals laten weten hoe zeer we het op prijs hebben gesteld, dat er tijdens de doopdienst van haar dochtertje Isa, in de Onze Lieve Vrouwe Basiliek te Maastricht, een gebedje werd gedaan voor Danyel.